×
×

بایگانی‌ها شخصیت ها · پایگاه خبری علوم و صنایع غذایی ایران - ایرانفودنیوز

زعفران مصطفوی، منتخب در هفدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان

زعفران مصطفوی، منتخب در هفدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان

در هفدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان، از گروه زعفران مصطفوی به عنوان یکی از منتخبین تقدیر و لوح زرین و تندیس جشنواره به سیداحسان مصطفوی اهدا شد.
بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۶ ماه به یک سال افزایش یابد
مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو خواستار شد:

بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۶ ماه به یک سال افزایش یابد

امیررضا ثابت پی می گوید: بازه بازگشت ارز صادراتی از ۶ ماه به یک سال افزایش یافته و نرخ معامله ارز حاصل از صادرات از حالت دستوری خارج شده و در بازار آزاد تعیین گردد.
  • ۲۰ آذر ، ۱۴۰۲