×
×

۱۵ رقم جدید زراعی دیم به زودی رونمایی می شود

 • کد نوشته: 438082
 • ۹ مرداد ، ۱۴۰۰
 • ۰
 • به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: ۱۲ رقم از این ارقام جدید در سال ۹۹، دو رقم در سال ۹۸ و یک رقم در بهار سال جاری از سوی محققان این مؤسسه تحقیقاتی معرفی شده است و در آینده نزدیک رونمایی می‌شوند.

  خشنود علیزاده درباره ۱۲ رقم جدید زراعی که در سال ۹۹ معرفی شده است، اظهار داشت: سال گذشته سه رقم جدید گندم نان، یک رقم گندم دوروم، یک رقم جو، چهار رقم نخود، یک رقم گلرنگ، یک رقم بالنگوی شهری و یک رقم کلزا برای کشت در اراضی دیم معرفی شده است.

  وی ادامه داد: ارقام جدید گندم نان که در سال ۹۹ از سوی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم معرفی شد، مناسب کشت در اراضی مناطق سرد و معتدل است و نسبت به ارقام قبلی، عملکرد بالا و مقاومت بیشتری به بیماری‌ها به ویژه بیماری زنگ زرد دارند.

  علیزاده اضافه کرد: یکی از ارقام جدید گندم نان که سال گذشته معرفی کردیم مناسب آبیاری تکمیلی است به طوری که با یک یا دو نوبت آبیاری می‌تواند عملکرد بالای ۴.۵ تن در هر هکتار داشته باشد.

  وی با بیان ابن که در برخی مناطق مانند اراضی پایاب سدها به علت محدودیت منابع آبی، کشاورزان نمی‌توانند ارقام آبی بکارند و در مناطقی نیز تنها امکان یک یا دو ابیاری وجود دارد، گفت: در این مناطق، کشاورزان می‌توانند از این رقم جدید گندم دیم به جای ارقام گندم آبی استفاده کنند.

  رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور درباره ویژگی‌های ارقام نخود جدید معرفی شده در سال ۹۹ نیز اذعان داشت: سه رقم جدید نخود مناسب کشت پاییزه در اراضی دیم در اقلیم سرد و یک رقم مناسب کشت پاییزه در مناطق معتدل کشور است و همگی دانه درشت، پابلند و مناسب کشت مکانیزه بوده و مقاوم به بیماری‌ها هستند.

  علیزاده در توضیحی بیشتر گفت: ارقام جدید نخود دیم که در چند سال اخیر از سوی این مؤسسه تحقیقاتی معرفی شده‌اند، قابل کشت در فصل پاییز هستند و عملکرد تولید آنها حدود دو برابر ارقام بهاره است.

  وی با اشاره به ارقام جدید دانه‌های روغنی معرفی شده در سال گذشته، اظهار داشت: یکی از این ارقام جدید، بالنگوی شهری است که به عنوان یک محصول جدید برای نخستین بار برای کشت پاییزه در اراضی دیم سردسیر معرفی شده است.

  رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور افزود: این رقم بالنگوی شهری در مناطق گرم و معتدل هم قابل کشت است، اما اهمیت بیشتر این رقم، امکان کشت پاییزه آن در مناطق سرد است زیرا در حال حاضر محصول قابل کشت پاییزه از دانه‌های روغنی در اراضی دیم سردسیر وجود ندارد.

  علیزاده ادامه داد: سال گذشته یک رقم جدید کلزا نیز معرفی شد که زودرس تر و دارای عملکرد تولید بیشتر در مقایسه با ارقام هیبرید هایولا است.

  وی اظهار داشت: این رقم جدید کلزا، آزاد گرده افشان است یعنی نیاز به واردات بذر و یا واردات والدینش ندارد و به راحتی تکثیر می‌شود.

  علیزاده درباره رقم جدید گندم دوروم که در بهار امسال از سوی محققان معرفی شده است، گفت: این رقم گندم مناسب کشت در اراضی دیم در اقلیم‌های گرم و معتدل است و پایداری تولید و مقاومت بیشتری به بیماری‌ها دارد.

  علیزاده، سیاست مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم را افزایش تنوع محصول و توسعه ارقام پاییزه و سازگاری اختصاصی ارقام مناسب برای کشت در اقلیم‌های مختلف دیم کشور عنوان کرد.

  وی افزود: تلاش می‌کنیم ارقام جدید دیم دارای عملکرد و پایداری تولید بیشتر با توجه به تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌ها داشته باشند.

  علیزاده گفت: با وجود خشکسالی شدید در سال جاری در اکثر مناطق کشور، مزارع الگویی دیم و مزارع تحت پروژه جهش تولید در دیمزارها که با استفاده از ارقام معرفی شده این مؤسسه همراه با بسته‌های زراعی توصیه شده به اجرا درآمده بودند، توانستند تولید اقتصادی و عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

 • به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: ۱۲ رقم از این ارقام جدید در سال ۹۹، دو رقم در سال ۹۸ و یک رقم در بهار سال جاری از سوی محققان این مؤسسه تحقیقاتی معرفی شده است و در آینده نزدیک رونمایی می‌شوند.

  خشنود علیزاده درباره ۱۲ رقم جدید زراعی که در سال ۹۹ معرفی شده است، اظهار داشت: سال گذشته سه رقم جدید گندم نان، یک رقم گندم دوروم، یک رقم جو، چهار رقم نخود، یک رقم گلرنگ، یک رقم بالنگوی شهری و یک رقم کلزا برای کشت در اراضی دیم معرفی شده است.

  وی ادامه داد: ارقام جدید گندم نان که در سال ۹۹ از سوی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم معرفی شد، مناسب کشت در اراضی مناطق سرد و معتدل است و نسبت به ارقام قبلی، عملکرد بالا و مقاومت بیشتری به بیماری‌ها به ویژه بیماری زنگ زرد دارند.

  علیزاده اضافه کرد: یکی از ارقام جدید گندم نان که سال گذشته معرفی کردیم مناسب آبیاری تکمیلی است به طوری که با یک یا دو نوبت آبیاری می‌تواند عملکرد بالای ۴.۵ تن در هر هکتار داشته باشد.

  وی با بیان ابن که در برخی مناطق مانند اراضی پایاب سدها به علت محدودیت منابع آبی، کشاورزان نمی‌توانند ارقام آبی بکارند و در مناطقی نیز تنها امکان یک یا دو ابیاری وجود دارد، گفت: در این مناطق، کشاورزان می‌توانند از این رقم جدید گندم دیم به جای ارقام گندم آبی استفاده کنند.

  رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور درباره ویژگی‌های ارقام نخود جدید معرفی شده در سال ۹۹ نیز اذعان داشت: سه رقم جدید نخود مناسب کشت پاییزه در اراضی دیم در اقلیم سرد و یک رقم مناسب کشت پاییزه در مناطق معتدل کشور است و همگی دانه درشت، پابلند و مناسب کشت مکانیزه بوده و مقاوم به بیماری‌ها هستند.

  علیزاده در توضیحی بیشتر گفت: ارقام جدید نخود دیم که در چند سال اخیر از سوی این مؤسسه تحقیقاتی معرفی شده‌اند، قابل کشت در فصل پاییز هستند و عملکرد تولید آنها حدود دو برابر ارقام بهاره است.

  وی با اشاره به ارقام جدید دانه‌های روغنی معرفی شده در سال گذشته، اظهار داشت: یکی از این ارقام جدید، بالنگوی شهری است که به عنوان یک محصول جدید برای نخستین بار برای کشت پاییزه در اراضی دیم سردسیر معرفی شده است.

  رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور افزود: این رقم بالنگوی شهری در مناطق گرم و معتدل هم قابل کشت است، اما اهمیت بیشتر این رقم، امکان کشت پاییزه آن در مناطق سرد است زیرا در حال حاضر محصول قابل کشت پاییزه از دانه‌های روغنی در اراضی دیم سردسیر وجود ندارد.

  علیزاده ادامه داد: سال گذشته یک رقم جدید کلزا نیز معرفی شد که زودرس تر و دارای عملکرد تولید بیشتر در مقایسه با ارقام هیبرید هایولا است.

  وی اظهار داشت: این رقم جدید کلزا، آزاد گرده افشان است یعنی نیاز به واردات بذر و یا واردات والدینش ندارد و به راحتی تکثیر می‌شود.

  علیزاده درباره رقم جدید گندم دوروم که در بهار امسال از سوی محققان معرفی شده است، گفت: این رقم گندم مناسب کشت در اراضی دیم در اقلیم‌های گرم و معتدل است و پایداری تولید و مقاومت بیشتری به بیماری‌ها دارد.

  علیزاده، سیاست مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم را افزایش تنوع محصول و توسعه ارقام پاییزه و سازگاری اختصاصی ارقام مناسب برای کشت در اقلیم‌های مختلف دیم کشور عنوان کرد.

  وی افزود: تلاش می‌کنیم ارقام جدید دیم دارای عملکرد و پایداری تولید بیشتر با توجه به تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی‌ها داشته باشند.

  علیزاده گفت: با وجود خشکسالی شدید در سال جاری در اکثر مناطق کشور، مزارع الگویی دیم و مزارع تحت پروژه جهش تولید در دیمزارها که با استفاده از ارقام معرفی شده این مؤسسه همراه با بسته‌های زراعی توصیه شده به اجرا درآمده بودند، توانستند تولید اقتصادی و عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

  لینک به سایت منبع

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *